El titular d’aquesta web és Luxury Hotels International of Spain, S.L.U., una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 29885, Foli 160, Full B-164295, Inscripció 1ª.

NIF: B-61316576 Marina 19-21

08005 Barcelona (Espanya) T 93 221 10 00

Avís legal

Benvingut a la pàgina web de l’Hotel Arts Barcelona.

A continuació exposem els termes i condicions d’ús de la present pàgina web que han de seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d’aquesta web et confereix la condició d’usuari de la mateixa, és per això que t’aconsellem una atenta lectura d’aquest avís per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a l’aquí prevista queda totalment prohibida.

1. Objecte

Luxury Hotels International of Spain, S.L.U. (des d’ara “la Societat”) és propietària de la pàgina web de l’Hotel Arts Barcelona: www.hotelartsbarcelona.com. La informació i continguts que es recullen a la nostra web són propietat de la Societat o dels seus “partners” o col·laboradors. L’obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquesta web per a ús comercial o diferent del propi personal de l’usuari, queda totalment prohibit. L’accés a la web és lliure

excepte per aquells apartats per als quals s’exigeixi un “password” o contrasenya d’accés, que serà atorgat per la Societat a aquelles persones que lliurement decideixi.

2. Normes d’ús

Com a usuari de la web, has de fer en tot moment un ús adequat de la web i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de la Societat i/o dels seus “partners” o col·laboradors. Queda prohibit, i tot usuari o tercer s’hi compromet, a no realitzar cap acció (inclòs la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui danys o alteracions als continguts de la web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-nos el dret a excloure’t de l’accés a la nostra web en cas contrari. Així mateix, queda prohibit l’ús de recursos de tota índole o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part d’aquesta web. En particular queda prohibida qualsevol alteració de la web que pugui afectar el seu contingut actual

3. Propietat intel·lectual

La nostra web conté marques, patents, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de la Societat o de tercers “partners” o col·laboradors. La visita d’un usuari a la nostra web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual, nostres o de tercers. El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, “frames”, “banners”, el software i els seus diferents codis font o objecte, i altres elements integradors de la nostra web són, llevat que s’especifiqui el contrari, de titularitat de la Societat, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a la web no pot sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de cap forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements inclosos aquí. Als dissenys o gràfics que apareguin a la nostra web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de la societat o de tercers, els seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit d’aquestes empreses o entitats

4. Responsabilitat

El nostre compromís és el d’oferir un funcionament de la web amb la major professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica, essent tot això necessari per al correcte manteniment i ús de la web. En tot cas, ens reservem el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la nostra web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la mateixa. Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i inclosos en aquesta web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei. No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors o entitats als quals s’accedeixi a través de “links” o “frames” continguts a la nostra web. Tampoc ens fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que difonguin aquests tercers col·laboradors o entitats als que pugui accedir-se a través d’aquesta web.

5. Política de privacitat

L’Hotel Arts Barcelona està altament conscienciat de la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal i identificatives dels usuaris dels seus serveis. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat

d’Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, a continuació exposa el seu compromís amb la privacitat dels usuaris de la nostra pàgina web.

5.1 Tractament de Dades Personal

La navegació d’un usuari per la nostra web es porta a terme de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer propietat de l’Hotel de la Vila Olímpica, S.A. i tractats per Luxury Hotels International of Spain, S.L.U. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir informació sobre serveis i promocions de l’Hotel Arts Barcelona o dels seus “partners” o col·laboradors. La Societat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres companyies sense la seva autorització, llevat que es fes algun tipus de cessió de dades personals, per la qual cosa, de forma prèvia, es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Recollida automàtica d’altres informacions (“cookies”)

Quan accedeixes a la nostra pàgina web, es recullen ocasionalment informacions de forma automàtica no referides a una determinada persona (p. ex., el navegador d’Internet utilitzat i el sistema operatiu; el nom de domini de la pàgina web de la qual procedies, el nombre de visites, el temps mitjà de permanència, pàgines consultades, etc). Luxury Hotels International of Spain, S.L.U. utilitza aquestes informacions per conèixer si la nostra pàgina web és atractiva així com per millorar-ne el seu contingut. Quan visites la nostra pàgina web, pot ocórrer que s’arxivin informacions en forma de “cookies” al seu ordinador, per així ser reconegut automàticament en la propera visita. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal. Per utilitzar aquesta web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies” enviades pel lloc web, per tant, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de “cookies” i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.3 Seguretat

El compromís de la Societat és el de complir amb l’obligació de mantenir les dades de caràcter personal obtingudes de manera secreta i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, o tractament o accés no autoritzat. La Societat informa que el lloc web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que la Societat obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

5.4 Enllaços a pàgines de tercers

El lloc web Hotel Arts Barcelona pot contenir enllaços cap a pàgines web d’altres empreses a les quals no es fa extensiva aquesta Declaració sobre Protecció de Dades. Així, les reserves per allotjar-se a l’Hotel Arts de Barcelona a través d’aquesta web es realitzen mitjançant accés extern al sistema de reserves de Marriott International, Inc./The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. als Estats Units d’Amèrica. Per això, en els apartats de reserva d’aquesta web s’ha previst un “link” d’accés a la pàgina web titularitat de la societat americana Marriott International, Inc./The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. D’aquesta manera, les dades personals que aporti l’usuari al fer la seva reserva, les estarà aportant a la societat americana Marriott International, Inc./The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. i no a la Societat. Qualsevol usuari que hagi reservat online el seu allotjament a l’Hotel Arts, pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant una petició escrita dirigida a The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, Vice

President Sales and Marketing, 4445 Willard Avenue, Suite 800, Chevy Chase, Maryland, USA 20815 o a la següent adreça de correu electrònic: privacy@ritzcarlton.com. Així mateix, les reserves pels restaurants de l’Hotel Arts de Barcelona a través d’aquesta web, es realitzen mitjançant accés extern al sistema de reserves de la Fourchette España, S.L. Per això, en els apartats de reserva d’aquesta web s’ha previst un “link” d’accés a la pàgina web titularitat de la societat La Fourchette España, S.L. D’aquesta manera, les dades personals que aporti l’usuari al fer la seva reserva, les estarà aportant a la societat La Fourchette España, S.L. y no a la Sociedad. Qualsevol usuari que hagi efectuat una reserva online pels restaurants de l’Hotel Arts, pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a LA FOURCHETTE ESPAÑA , SL, Avda. General Perón, 19 7ª A. 28020 Madrid. Així mateix, vostè podrà exercir aquests drets a través de l’adreça de correu electrònic: info@eltenedor.es

5.5 Exercici de Drets

En relació amb les dades recollides en aquesta web, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint nom i cognoms de la persona sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud es pot fer a través de correu postal o per correu electrònic a l’adreça següent:

Hotel Arts Barcelona Marina 19-21

08005 Barcelona (Espanya) T +34 932211000 – 935141300 F +34 932211070

rc.bcnrz.promotions@ritzcarlton.com

Reserva ara